Novinky

Spustili jsme nový web www.vedecke-parky.cz, který slučuje všechna naše vědeckotechnické centra, která provozujeme nebo jsou ve fázi přípravy. Veškeré aktuální novinky a informace o dění ve VTP/PV Roztoky budou již zveřejněny pouze na tomto webu. Děkujeme za pochopení.
Interiér Parku vědy se změnil díky nástěnným siluetám osob, které slouží pro větší bezpečnost těch, kdo využívají schodiště budovy. Podobné siluety má společnost Eaton, která patří k nájemcům objektu, již také ve své pobočce v německém Bonnu. Příprava siluet probíhala v průběhu jara, práce realizovala společnost Holub. Eaton je celosvětově působící společností v oblasti elektrických systémů,...
V areálu Vědeckotechnického parku Roztoky probíhalo zpevnění venkovních ploch, které slouží pro mobilní sklady kontejnerů sloužících pro jednotlivé nájemce areálu. Jedná se o další příklad toho, jak společnost Trigema průběžně zdokonaluje své stávající areály vědeckotechnických center. Současně s tím však připravuje projekty nové. Příkladem je VTP Vědeckotechnický park Buštěhrad, jenž bude tvořit...
V tomto roce se bude Park vědy ještě více věnovat energetickému nastaveníbudovy. Součástí těchto změn je rovněž instalace solárních panelů a doplnění kabelážeslaboproudu.
V Parku vědy proběhlo za účasti hasičů seznámení se s objektem a ujasnění si potřebných informací k případnému zásahu, pokud by si to situace vyžadovala. V budově proběhla jinak také zkouška EPS a cvičná požární evakuace. Toto cvičení se provádí pravidelně každé pololetí.
Respektovaná mezinárodní společnost Struers, která má více než 20 poboček po celém světě, se stala novým nájemcem Vědeckotechnického parku Roztoky. Dalším nájemcem je pak společnost ČP Cloud. „Mimo naše kanceláře a laboratoř využíváme sdílené jednací místnosti, kterých má centrum dostatek. Kvalita zázemí a služeb je zde na špičkové úrovni, byl to pro nás jednoznačně krok kupředu. Například...
VTP Žalov efektivně propojuje výhody všech tří areálů, které oblast nabízí. Stejně jako VTP Roztoky a PV Roztoky bude poskytovat prostor výzkumníkům z oboru strojírenství, elektroniky, IT a dalších příbuzných oborů.Celkem se zde rodí hned tři budovy pro výzkum a výrobu, několik administrativních budov a dokonce i tři bytové domy, které jsou určené pro služební byty. VTP Žalov se díky tomu...
Koncern Trigema ve spolupráci s nájemci parků pro vás připravili Dny otevřených dveří v rámci Global Entrepreneurship Week. Akce se koná ve spolupráci s ČVUT Fakultou strojní a Centrem vozidel udržitelné mobility.Termín: 16. 11. 2015. Začátek prohlídky: 14:00 (sraz ve 13:45) Konec prohlídky: 16:00 Místo: VTP Roztoky a.s.ProgramMotorová laboratořZkušebna převodůLaboratoř vstřikovacích...
Vědeckotechnický park Roztoky ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou uspořádal kulatý stůl, který se týkal tématu „Výzkum a vývoj v automotive“.O své zkušenosti a poznatky z oblasti výzkumu, vývoje a inovací se s účastníky kulatého stolu podělili Engelbart Hetzmannseder ze společnosti Eaton Corporation, Luboš Trnka z TÜV SÜD Czech a Vojtěch Klír z Centra vozidel udržitelné...
V soutěži Best of Realty – Nejlepší z realit 2015 začalo hlasování čtenářů. Společnost Trigema má v klání nominovány hned dva své projekty – vědeckotechnické centrum Park vědy Roztoky a třetí etapu bytového projektu 2Barevné Letňany.Každý z nominovaných projektů lze na webu www.bestofrealty.cz ohodnotit známkou 1 až 5. Vybírat si můžete bez ohledu na to,...

Stránky